Registrere nytt ildsted

Dersom du har montert nytt ildsted skal melding om dette sendes Øygarden brann og redning IKS.  


Større endringar med fyringsanlegget, som rehabilitering av skorstein, er søknadspliktig og må søkes om til kommunen som fyringsanlegget står i.

 

Melding om nytt ildsted i Fjell, Sund og Øygarden kommunar

Produktnavn og typebetegnesle
Navn på produsenten står ofte på innsida av sotluka
Innvendig diameter eller kvadrat. Eks.: Ø150, Ø180, Ø200, 9"x9", 6"x6"
Felt merket med * må fylles ut