Utleie av møtelokale

Øygarden brann og redning IKS har for utleige eit møterom i Ågotnes brannstasjon. I tillegg har vi eit mindre møtelokale i Skogsskiftet brannstasjon, som også kan leigast.

Hydranten er vårt møtelokale i Ågotnes brannstasjon, Fjell kommune. Rommet har plass for 36 personar i klasseromsformasjon. I tilknyting til lokalet er det toaletter og enkel garderobe. Rommet har godt lydanlegg, projektor, whiteboard og enkelt minikjøkken.

Hydranten oversikt Hydranten Kjøkken Hydranten

 

 

 

 

 

 

 

Basepunktet er vårt møtelokale i Skogsskiftet brannstasjon, som er lokalisert til Skogsskiftet i Sund kommune.  Rommet har god plass for opp mot 12 personar, og har whiteboard, flip-over og projektor.

Basepunktet

Kontaktinfo

Jan Gaute Haug
branningeniør
E-post
Telefon 56 33 40 10
Mobil 489 90 747