Melding om større arrangement

Den som er anvarlig for store arrangement, utstillinger, forestillinger og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til brannvernet. I Rettleiing for tryggleik ved store arrangement finn du mange gode tips for ein trygg gjennomføring av eit større arrangement.

Skriv inn navn/adresse på bygg, område e.l.Skriv inn navn/adresse på bygg, område e.l.
Ansvarlig for arrangementet må utarbeide dokumentasjon som viser hvordan sikkerheten er ivaretatt: døme på slik dokumentajon kan være; risikoanalyse, beskrivelse av bygning/området, oversikt over rømningsveger, persontal, slukkeutstyr, oversikt over vakter, instrukser, tilrettelegging av tilkomst for brannvernet.

Dokumentasjon kan sendes på e-post til post@oybr.no. 

 

 

Felt merket med * må fylles ut