Organisatorisk endring

Dei tre eigarkommunane av Øygarden brann og redning IKS; Fjell, Sund og Øygarden (gml) gjekk saman til Nye Øygarden kommune fom 01.01.2020. Brann og redningstenesta vil no bli organisert som eit kommunalt føretak.

Endringa vil gje nokre driftsmessige utfordringar i tida som kjem, men vil vere av meir administrativ karakter. Publikum, som har spørsmål innan vårt fagområde, kan vende seg til oss, som vanleg.

Utrykking frå våre brannstasjonar held fram som før. 

Melding om arrangement/overnatting