Registrere ny eldstad

Dersom du har montert ny eldstad skal melding om dette sendast Øygarden brann og redning IKS.  


Større endringar med fyringsanlegget, som til dømes rehabilitering av skorstein, er søknadspliktig og må søkast om til kommunen som fyringsanlegget står i.

 

Melding om ny eldstad i Fjell, Sund og Øygarden kommunar

Produktnavn og typebetegnesle
Navn på produsenten står ofte på innsida av sotluka
Innvendig diameter eller kvadrat. Eks.: Ø150, Ø180, Ø200, 9"x9", 6"x6"
Felt merket med * må fylles ut

Kontaktinfo

Leif Ole Reithaug
seksjonsleiar, feiarmeister
E-post
Mobil 922 03 123