Pågåande Coronasmitte (Covid-19)

På grunn av pågåande Coronasmitte (Covid-19) har Øygarden brann og redning KF terminert all utadretta verksemd tom 13. april. Perioden kan bli utvida. Dette betyr at det mellom anna ikkje vil bli gjennomført feiing, tilsyn og kurs i denne perioden. Tiltaka er sett i verk for å unngå at tilsette i brann- og redningstenesta bidreg til smittespreiing eller sjølv pådreg seg smitte.

Utrykkingar går som normalt. Våre brannstasjonar er berre open for tilsette, og andre med særskilt avtale.

For meir informasjon om Coronasmitte (Covid-19) sjå Øygarden kommune.

Besøk på/frå brannstasjonen