Brannvernundervisning i 9.klasse

 

Ungdommar er ein del heime alene, nokon om natta. Dei bruker komfyr og steikeomn til matlaging, elektriske artiklar (vaskemaskin, oppvaskmaskin, osv.) meir enn yngre barn og må derfor i større grad ta ansvar for brannsikkerheten i heimen. Vi ønskjer derfor å ha spesielt fokus på brannsikkerhet rundt dette for denne aldersgruppa. Undervisnings består av brann teori og praktisk brannslukking der elevane får prøve brannteppe og skumapparat.

Vi avtaler tidspunkt med skulane.

Kontaktinfo

Kristine Fretheim
seksjonsleiar
E-post
Telefon 930 16 728