Brannvernundervisning i 6.klasse

Vi besøker 6. klassar i kommunen. Undervisninga består av brann teori og praktisk brannslukking der elevane får prøve brannteppe og skumapparat.

Vi avtaler tidspunkt med skulane.

Kontaktinfo

Ronny Gilborne
branninspektør
E-post
Telefon 922 55 914