Bekymringsmelding

Bekymringsmeldingar er meldingar om risikoforhold knytt til branntryggleik.

Øygarden brann og redning ønskjer at publikum melder frå om kritikkverdige forhold som angår branntryggleiken. Det kan være parkerte biler som hindrar brannvesenet i å komme frem, rømmingsveger som er sperra med meir. Forhold som krev oppfølging same dag meldes på telefonnummer 934 41 998. Andre forhold meldes via dette skjemaet. Behov for akutt hjelp (ved brann og andre ulykker) ring 110.

Dersom Øygarden brann og redning skal kunne følgje opp bekymringsmeldinga, må det framkomme tydelig kor (stad, adresse m.m.) og kva saka gjeld. Dersom det ønskas ein tilbakemelding på korleis vi har følgt opp din bekymringsmelding, må du registrere e-postadresse og/eller telefonnummer.

Etter at skjemaet er fylt ut og sendt inn, vil du få ein kvittering. Meldinga blir deretter fordelt til ein saksbehandlar for oppfølging.

Bry deg før det brenner. !

Bekymringsmelding om branntryggleik

Ikkje skriv inn navn hvis du vil vere anonym
Legg inn telefon nummer dersom du ønskjer tilbakemelding
Skriv inn e-post adresse dersom du ønskjer tilbekemelding


Felt merket med * må fylles ut