Lyngsviing

Lyngsvving er eit godt brannførebyggjande tiltak då ein held vegetasjonen nede. Slik brenning inneber likevel ein viss risiko for å få ein ukontrollert utmarksbrann. Ansvarlig for slik brenning må utarbeide planar og gjennomføre tiltak for å redusere risikoen ved brenning.

I tidsrommet 15.april til 15.september må ein ha tillatelse frå branvesenet før ein kan gå i gong med lyngsviinga. fyll ut søknadskjem nedanfor og du vil få svar i løpet av 1-3 dagar. 

Søknad om lyngsviing

Skriv inn stadsnavn, område etc.
Svar på søknaden vil bli sendt til denne e-postadressen
Her ønsker vi å få vite hvilke sikringstiltak som er planlagt ifm. brenningen. Slukkeutstyr, branngate, naturlige barierer i terrenget, talet på deltakarar,   etc.
planene må vise hvilke områder det skal brennast i, beskrive sikkerhetstiltak som blir iverksatt ved brenning, talet på deltakarar,, sløkkjeutstyr, med meir.

Felt merket med * må fylles ut