Lyngsviing

Lyngsviing er eit godt brannførebyggjande tiltak då ein held vegetasjonen nede. Slik brenning inneber likevel ein viss risiko for utmarksbrann. Ansvarlig for slik brenning må utarbeide planar og gjennomføre tiltak for å redusere risikoen ved brenninga.

I tidsrommet 15.april til 15.september må ein ha tillatelse frå branvesenet før ein kan gå i gong med lyngsviing. Fyll ut søknadskjema nedanfor og du vil få svar innan 3 virkedagar. 

Søknad om lyngsviing

Skriv inn stadsnavn, område etc.Skriv inn stadsnavn, område etc.
Svar på søknaden vil bli sendt til denne e-postadressenSvar på søknaden vil bli sendt til denne e-postadressen
Her ønsker vi å få vite hvilke sikringstiltak som er planlagt ifm. brenningen. Slukkeutstyr, branngate, naturlige barierer i terrenget, talet på deltakarar,   etc. Her ønsker vi å få vite hvilke sikringstiltak som er planlagt ifm. brenningen. Slukkeutstyr, branngate, naturlige barierer i terrenget, talet på deltakarar, etc.
planene må vise hvilke områder det skal brennast i, beskrive sikkerhetstiltak som blir iverksatt ved brenning, talet på deltakarar,, sløkkjeutstyr, med meir.  planene må vise hvilke områder det skal brennast i, beskrive sikkerhetstiltak som blir iverksatt ved brenning, talet på deltakarar,, sløkkjeutstyr, med meir.

Felt merket med * må fylles ut