Bålbrenning

Reglane for brenning utandørs er regulert i Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging 

 

  • Einkvar pliktar å utøva aktsemd ved utførelse av aktivitetar som kan føre til brann.
  • I perioden 15.april til 15.september er det forbudt å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog eller annan utmark utan tillatelse. Dersom brannfaren er spesielt stor utover disse tidene kan kommunen innføre forbod.
  • Oppgjort eld må ikkje forlatast før det er heilt sløkt.

 

Gode tips for tryggare bålbrenning finn du her.

 

I Fjell kommune er det innført ei eiga «Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar». Forskrifta er laga for å redusere forureining og helseproblem.