Innføring av feiing og tilsyn på hytter og fritidsbustader

Hytter og fritidsbustader skal no ha feiing og tilsyn på same måte som heilårsbustader. Øygarden brann og redning (ØBR) starter no arbeidet med å kartlegge alle fritidsbustadene i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Her kan du lese meir.

Bålbrenning/lyngsviing

Fann du det du leita etter?