Organisering

Øygarden brann og redning IKS (ØBR) er organisert som eit interkommunalt selskap etter lov om internkommunale selskapet. Selskapet er eigd av Fjell, Sund og Øygarden kommunar i Hordaland fylke. Regionen har omlag 38 500 innbyggjarar, og eit areal på om lag 300 km2. ØBR har ein brannstasjon i kvar kommune, og hovudbrannstasjonen ligg på Ågotnes i Fjell kommune der administrasjonen også held til.

Selskapet er delt inn i ei administrasjonsavdeling, ei beredskapsavdeling og ei førebyggjande avdeling. ØBR har det administrative ansvaret for Kystverket sitt oljeverndepot, som er lokalisert til Coast Center Base på Ågotnes. Selskapet har om lag 70 heil- og deltidstilsette.

 

Fjell kommune

Sund kommune

Øygarden kommune