Ledige stillingar

Vi har for tida ingen ledige stillingar.

 

 

 

 

 

Søknadsskjema for ledig stilling (DOCX, 20 kB)

Det er viktig og avgjerande at søknaden er fullstendig då denne informasjonen vil verta nytta i søkjarlister og ved vurdering av søknadane.
Det er ikkje nødvendig å leggja ved attestar og vitnemål. Desse skal takast med til eventuelle intervju.

Ferdig utfylt skjema sendast til post@oybr.no