Ledige stillingar

Me har for tida fylgjande ledige stillingar i Øygarden brann og redning IKS:
 
Faste stillingar som brannkonstabel/sjåfør deltid ved Skogsskiftet og Dalsneset stasjonar:
1 årsvikariat som brannkonstabel/sjåfør deltid ved Dalsneset stasjon:

 

 

 

 

Søknadsskjema for ledig stilling (DOCX, 20 kB)

Det er viktig og avgjerande at søknaden er fullstendig då denne informasjonen vil verta nytta i søkjarlister og ved vurdering av søknadane.
Det er ikkje nødvendig å leggja ved attestar og vitnemål. Desse skal takast med til eventuelle intervju.

Ferdig utfylt skjema sendast til post@oybr.no