Førebyggjande avdeling

Førebyggjande avdeling har ansvaret for all førebyggjande aktivitet som er tillagt Øygarden brann og redning.

Arbeidsoppgåver er m.a. tilsyn med særskilte brannobjekt, feiing, tilsyn med fyringsanlegg, tilsyn på anlegg med farlig stoff, kurs innan brannvern og førstehjelp, brannførebyggjande prosjekt og kampanjar.

Avdelinga har følgjande stillingar:

Avdelingsleiar Ove Geir Stusdal

Seksjon for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

  • seksjonsleiar, feiarmeister Leif Ole Reithaug
  • 4 x feiarsvein
  • 1 x feiarlærling

Seksjon for hms-tilsyn og opplæring

  • seksjonsleiar, Kristine Fretheim
  • 2 x branninspektør

Øygarden brann og redning er godkjent som lærebedrift innan feiarfaget og har opplæring av lærlingar. 
 

Alt førebyggjande personell held til på Ågotnes brannstasjon.

Kontaktinfo

Ove Geir Stusdal
avdelingsleiar
E-post
Mobil 480 23 317
Leif Ole Reithaug
seksjonsleiar, feiarmeister
E-post
Mobil 922 03 123
Kristine Fretheim
seksjonsleiar
E-post
Telefon 930 16 728