Førebyggajande avdeling

Førebyggjande avdeling har ansvaret for all førebyggjande aktivitet som er tillagt Øygarden brann og redning.

Arbeidsoppgåver er m.a. tilsyn med særskilte brannobjekt, feiing, tilsyn med fyringsanlegg, tilsyn på anlegg med farlig stoff, kurs innan brannvern, førstehjelp, brannførebyggjande prosjekt og kampanjar.

Avdelinga har følgjande stillingar:
• avdelingsleiar Ove Geir Stusdal
• feiarmeister (leiar for seksjon for feiing og tilsyn med fyringsanlegg)
• feiarformann
• 2 x feiarsveinar
• leiar for seksjon for hms-tilsyn og opplæring
• branningeniør(seksjon for hms-tilsyn og opplæring)
• brannmeister (seksjon for hms-tilsyn og opplæring)
 

Øygarden brann og redning er i tillegg godkjent som lærebedrift innan feiarfaget og har opplæring av lærlingar.
 

Kontaktinfo

Ove Geir Stusdal
avdelingsleder
E-post
Mobil 480 23 317
Leif Reithaug
feiermeister
E-post
Mobil 922 03 123
Kristine Fretheim
seksjonsleiar
E-post
Telefon 930 16 728