Beredskapsavdelinga

Beredskapsavdelinga har m.a. ansvaret for vaktberedskap, utstyr og materiell ved tre brannstasjonar; Dalsneset, Ågotnes og Skogsskiftet.

Arbeidsoppgåver er m.a. vaktberedskap mot brannar og ulukker, utdanning av mannskapa, planlegging og gjennomføring av øvingar, forvaltning og innkjøp av materiell og utstyr m.m.

Avdelinga har følgjande stillingar:

Avdelingsleiar, varabrannsjef Nils Anders Mæland

Seksjon for beredskap - deltidsstyrke

  • seksjonsleiar Jarl Martin Hestad
  • 15 x utrykkingsleiar
  • 37 x brannkonstabel

Materialforvaltning

  • brannmeister Børre Brekkvassmo

Øygarden brann og redning v/beredskapsavdelinga har i tillegg det administrative ansvaret for tilsette som tidlegare var knytt til Kystverket sitt depot på CCB. Depotet er nå samlokalisert med Solund depot, og flytta til Mongstad.

Depotet har følgjande bemanning: leiar for depotstyrke, nestleiar for depotstyrke, 8 x mannskap

Kontaktinfo

Nils Anders Mæland
avdelingsleiar/varabrannsjef
E-post
Mobil 901 90 709
Børre Brekkvassmo
materialforvaltar
E-post
Mobil 930 04 033
Jarl Martin Hestad
seksjonsleiar
E-post
Mobil 941 63 274