Beredskapsavdelinga

Beredskapsavdelinga har m.a. ansvaret for vaktberedskap, utstyr og materiell ved tre brannstasjonar, Dalsneset, Ågotnes og Skogsskiftet.

Arbeidsoppgåver er m.a. vaktberedskap mot brannar og ulukker, utdanning av mannskapa, planlegging og gjennomføring av øvingar, forvaltning og innkjøp av materiell og utstyr m.m.

Avdelinga har følgjande stillingar:

avdelingsleiar Nils Anders Mæland

Seksjon for beredskap - deltidsstyrke
• seksjonsleiar Jarl Martin Hestad

15 x utrykkingsleiar

37 x brannkonstablar

Materialforvaltning
• brannmeister Børre Brekkvassmo 

Øygarden brann og redning v/beredskapsavdelinga har i tillegg det administrative ansvaret for Kystverket sitt oljeverndepot ved Coast Center Base, Ågotnes

Depotet har fylgjande bemanning: Tilsynsmann, Leiar for depotstyrker, Nestleiar for depotstyrke, 8 x mannskap

Kontaktinfo

Nils Anders Mæland
avdelingsleiar/varabrannsjef
E-post
Mobil 901 90 709
Børre Brekkvassmo
materialforvaltar
E-post
Mobil 930 04 033
Jarl Martin Hestad
seksjonsleiar
E-post
Mobil 941 63 274