Administrasjonsavdelinga

Avdelinga har ansvaret for m.a. følgjande område:

 • overordna personalaktivitetar (m.a. tilsettingssaker, bedriftshelseteneste o.a.)
 • koordinerande hms& k-arbeid (m.a. internrevisjon)
 • arkivering og kontordrift
 • strategisk planlegging
 • risiko- og sårbarhetsanalyser
 • sekretariat for styret
 • driftsbudsjett og økonomiplan

Brann- og redningssjefen er dagleg leiar av føretaket, og har det overordna personal-, økonomi-, og fagansvaret.

Avdelinga består av følgjande:

 • brann- og redningssjef Bjørn Olav Paulsen
 • branningeniør Jan Gaute Fjeldstad Haug
 • personal- og hmsleiar Einar Magerøy (permisjon til 1.11.2020)
 • personalkonsulent Karstein Golten

Kontaktinfo

Bjørn Olav Paulsen
brann- og redningssjef
E-post
Telefon 56 33 40 10
Mobil 934 41 955
Jan Gaute Fjeldstad Haug
branningeniør
E-post
Telefon 56 33 40 10
Mobil 489 90 747
Einar Magerøy
personal- og hmsleiar
E-post
Telefon 56 33 40 10
Mobil 990 92 848
Karstein Golten
personalkonsulent
E-post
Telefon 56 33 40 10
Mobil 474 53 021