Totalforbod mot utandørs brenning

Me har lenge hatt ein lang tørr og varm periode, og skogbrannfaren er derfor svært stor. Med denne bakgrunn har Brann- og redningssjefen i Fjell, Sund og Øygarden innført totalforbod mot bruk av open eld utandørs.

Forbodet gjeld frå og med idag 27.05.2018 og framover til me har hatt nedbør av betydning. Brann og redningssjefen vil kunngjere når forbodet er oppheva.

Det betyr:

- Det er ikkje lov å grille, tenne bål eller bruke eingongsgrill i strandsona i eller i nærleik av skog og mark

Totalforbodet gjeld alt areal omfatta av Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune.