Sankthansbål

I kommunane Sund, Fjell og Øygarden er det tillat å tenne opp sankthansbål så lenge ein held god avstand til bygningar, skog, utmark og anna brennbart materiale. Det er difor ikkje naudsynt å søkje brannvernet om tillatelse til å brenne bål på Sankthans i Sund, Fjell og Øygarden kommunar. Bålbrenning skjer på eige ansvar.

Hald born i god avstand til bålet, bruk klede av bomull eller ull, da kunststoff lett tek fyr. Det er viktig å sløkkje bålet med rikelig med vatn før ein går ifrå det.

Her kan du lese meir om trygg bålbrenning