Generelle reglar som gjeld for utandørs brenning og bruk av eld.

Me får eindel henvendingar om utandørs brenning og bruk av eld.

Dersom det ikkje er innført særskildt forbod om brenning utandørs er det reglane i Forskrift om brannforebygging §3  som generellt gjeld for utandørs brenning og bruk av eld:   "Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann". 

Fjell kommune har ei eiga forskrift etter forureiningslova om brenning i tettbygde strøk. Denne finn du HER.